Pouze čtvrtina klientů Vám přináší ¾ tržeb. Kteří to jsou?

O tom, že je velmi těžké budovat prosperující salon nemusíme diskutovat. To víme všichni, kteří se v tomto prostředí pohybujeme. Také se většina salonů snaží bojovat o každého zákazníka, který je v dohledu. A proč? Každý řekne: „ protože přináší peníze, ne?“

V jistém smyslu určitě. Jenže aby salon rostl a především byl v zisku, je třeba zaměřit váš marketing a rozpočet na ty klienty, kteří vám přinášejí největší zisk. Na klienty, kteří:

  • vás navštěvují často
  • využívají co nejvíce vašich služeb
  • kupují si produkty domů

Právě tito klienti dělají vaše podnikání úspěšné, stabilní a ziskové.

VYHNĚTE SE PASTI

Dobré vychování nám velí zacházet se všemi klienty stejně, jen abychom o žádného nepřišli a měli pocit, že jich máme dostatek. To však může být drahá chyba.

Je velmi snadné spadnout do pasti, když budete investovat do marketingu a akcí pro všechny klienty bez rozdílu. Nebo ještě hůř, trávit více času a utrácet více peněz na klienty, kteří mají malý potenciál k růstu (tzn. Je minimální šance, že začnou více utrácet).

Chtělo by se uvěřit, že maximální péče a hýčkání klienta s malým potenciálem ho změní na ziskového. Většinou jsou to ale právě oni, kteří vás takto stojí pouze mnoho námahy a většinu peněz s minimálním efektem.

ZAMĚŘTE SE NA SVÉ NEJLEPŠÍ KLIENTY

Pamatujte si, že je daleko obtížnější změnit lidi, než najít nové zvenčí, kteří budou odpovídat představě vaší ideální cílové skupině klientů.

Podle Paretova pravidla (dle italského ekonoma Vilfreda Pareta), pochází 80% vašich příjmů od 20% zákazníků. (stejně jako 20% výrobků generuje 80% zisku z prodeje). Jestliže toto pravidlo budete chtít využít v praxi, je nejlepší se zaměřit na ty skutečně nejvíce ziskové klienty. Zkuste si dát tu práci, udělejte si revizi vaší kartotéky a vytipujte ty, kteří vám opravdu přinášejí nejvíce.

Na ně je pak důležité směřovat marketing, čas i peníze, abyste si s nimi budovali co nejlepší vztahy, upevňovali jejich loajalitu a aby u vás více a co nejčastěji utráceli. Jinými slovy se zaměřit na takové klienty, na kterých stojí úspěch vašeho podnikání.

Na udržení takových klientů se vám vyplatí investovat peníze, stejně jako na hledání většího počtu jim podobných. Navíc to budou ti samí, kteří vás daleko častěji doporučí svým známým a zaručí, že se vám v podnikání bude dařit.