Máte jasno, komu, co a za kolik budete prodávat?

Říkali jsme si, že prosperující salon začíná kvalitní přípravou. A to nejen ten vznikající, ale i ten fungující, kde jeho majitel/ka chce udělat nějakou zásadní změnu.

Ať už zjistí, že se chce například zacílit na jiný typ klientů než doposud, nebo nabytými zkušenostmi a praxí dospěje k názoru, že jiné zaměření salonu a skladba nabídky by jí vyhovovala víc, než ta původní.
Vždy by mělo takto strategickým změnám a rozhodnutím předcházet plánování a to dostatečně dopředu.

Jaký salon chcete mít?

Jestli jste si přesně stanovili a určili styl salonu, druh péče, která je vám blízká a které věříte a především si ujasnili typ a náročnost klientů, kterým chcete své služby nabízet, máte to zásadní a nejdůležitější za sebou.
Velmi jasně vám takové rozhodnutí naznačí i odpovědi na další otázky, jak by měl salon vypadat nebo co v něm bude potřeba změnit, jaký budete muset pořídit styl nábytku, další vybavení a pomůcky, ale i jakou značku, její filozofii a kvalitativní úroveň zvolit, aby zapadala do nového konceptu salonu, a aby vše dohromady dokonale uspokojilo nároky a potřeby cílové skupiny klientů, které jste si zvolili. Vše souvisí se vším a mělo by do sebe dokonale zapadat.

Chyby v salonu

Často jsou u nově vznikajících salonů, nebo salonů, kde se rozhodly pro změnu, vidět dva základní typy chyb. Buď je postaven pouze na službách, které jsou momentálně módní, sezonní nebo více rozšířené, u kterých hrozí, že když prvotní zájem pomine a většinou se tím i razantně sníží jejich cena, což je logické, můžou mít takové salony do budoucna existenční problém a začínají vlastně stále od začátku. Jednoduše řečeno, základ salonní nabídky by měla tvořit takové služba, kterou budou chtít klienti i za 20 let.

Jiná chyba se objevuje u nových, ale i stávajících salonů, které neprosperují úplně nejlépe a jejich majitelé se k n uchylují v domnění, že tak jednoduše získají novou klientelu a té stávající nabídnou něco nového, aby se náhodou nezačala v salonu nudit. Je to zase opačný případ, kdy má majitel salonu, pro ilustraci, vizi typu: Budu mít aspoň 2 značky, jednu levnou (i pro maminky na mateřské) a jednu drahou pro lidi z okolí, kteří jsou naopak movití. Navíc k tomu určitě přidám i lepení řas, permanentní make-up, možná solárium, ale rozhodně také nějaké přístroje na hubnutí, zábaly a kdyby někdo chtěl, tak i thajské nebo ájurvédské masáže. Ať máme na výběr.

Taková myšlenka se dá přirovnat ke střílení naslepo, kdy obrazně vystřelíte do hejna potenciálních klientů v naději, že některého zasáhnete a je úplně jedno, kdo to bude. Když budu parafrázovat jeden ze základních marketingových zákonů, existuje několik různých cest k úspěchu, ale existuje také jedna cesta, která zcela bezpečně vede k neúspěchu. A to je snaha zaměřit se a zalíbit se úplně všem.

Kalkulace cen

Absence alespoň základního marketingového a finančního plánu a také skutečnost, že nemáme úplně jasno v tom, komu chceme své služby prodávat, má ještě jednu negativní stránku. Můžu ji směle nazvat salonním evergreenem a jsou to špatné kalkulace cen služeb.
Je až zarážející, kolik lidí v tomto případě úplně zapomene počítat a uvažuje naprosto iracionálně.
Ze své praxe velmi dobře vím, že majitelé salonu tvoří ceny často na základě svých pocitů, podle cen jiných salonů v okolí, nebo podle všeobecného mínění, kolik by asi tak v místě působení salonu měla služba stát.
Je pak velmi snadné si představit, jaký je budoucí scénář takového salonu – nemilé zjištění, že salon prodělává, které střídá panika z toho, jak tento stav rychle napravit, na základě čeho najednou ceny zvýšit a jak to vysvětlit klientům, aby se náhodou nenaštvali a neodešli jinam.

Málokdo při tvoření cen bere v úvahu tak zásadní věci, jakože platí v salonu nějaký nájem, nebo že si třeba musel půjčit na vybavení a peníze bude muset splatit. Že třeba poskytuje luxusní občerstvení a pracuje s prémiovým materiálem, který něco stojí. Ale také to, že si musí vytvářet rezervu, protože mu část peněz bude ležet v nakoupeném materiálu, musí mít na zaplacení faktur a mít peníze na pravidelné opravy a na neustálé zvelebování salonu.

To ale samozřejmě není vše. Práci v salonu musíte milovat, ale také vás živí a na to nesmíte zapomínat. Je třeba také ohodnotit sebe, nastavit si odpovídající plat, který také musíte promítnout do cen služeb a ne čekat na to, jestli náhodou zbyde nějaká koruna. Také je třeba si ujasnit, kolik klientů denně dokážete zvládat, aby vás to fyzicky a psychicky neničilo a měli jste dostatek energie i na posledního klienta, který v ten den do salonu přijde.
Zaslouží si ji totiž úplně stejně, jako ten první, protože za ni platí stejné peníze.